Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Giải pháp Trạm Sạc Xe Điện
- Jan 21, 2017 -

Tốt hơn có thể giải quyết vấn đề của chương trình sạc nhanh cho trạm điện-được sử dụng để tính phí thay thế pin tự động thay cho quá trình dài. Một chiếc xe hơi cần hai pin, khi pin hết sau khi chuyển sang máy khác, sau đó thay thế bằng việc trao đổi các nhà máy điện sẽ hết pin, được trang bị pin sạc đầy. Trung tâm của nhà máy điện thay thế pin sạc và bảo trì, với điều kiện là các trạm sạc cho một số lượng đáng kể của pin dự phòng. Lợi thế của phương pháp này là nhanh chóng, người dùng thay đổi một pin có thể đi, nhanh hơn dầu. Bằng cách này, cộng với trợ cấp tính phí đậu xe, tin rằng sự lây lan của xe điện chỉ quanh góc.


Bản quyền © BESEN-Group Tất cả các quyền được bảo lưu.